Return Policy

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bij de aankoop van de goederen heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. Je kan de bestelling in dergelijk geval, zonder betaling van boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor worden door de jou als Koper zelf betaald), binnen de 14 dagen nadat de bestelling is teruggekregen door CLEF Antwerp, of nadat je hebt aangegeven te willen afzien van de overeenkomst, wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald.

streepjes